Vũ Nhất Định, Nguyễn Trọng Hòe, và Trần Doanh Hiệu. 2023. “THÔNG BÁO LÂM SÀNG: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ LẤY RUỘT HIẾN ĐỂ GHÉP QUA HAI TRƯỜNG HỢP”. Tạp Chí Y Dược học quân sự 48 (6):105-13. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.341.