Phạm, Quốc Toản, Cảnh Toàn Lưu, Thanh Xuân Nguyễn, và Thị Khánh Đào. 2024. “NGHIÊN CỨU SỰ KHÔNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ THUỐC ỨC CHẾ MIỄN DỊCH Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):266-73. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.287.