LÊ, Đỗ Đạt; ĐOÀN, T. L.; NGUYỄN, Đình H.; NGUYỄN, V. T.; ĐÀO, D. T.; NGUYỄN, D. K. GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT THẬN DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN U THẬN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, p. 112-120, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49.810. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/810. Acesso em: 21 tháng 5. 2024.