PHẠM, T. T.; VŨ, N. Định; PHÙNG, A. T. NGHIÊN CỨU GÓC NGHIÊNG VÀ GÓC XOAY NGOÀI LỒI CẦU ĐÙI TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, p. 128-135, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49.805. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/805. Acesso em: 21 tháng 5. 2024.