LÊ, T. L.; NGUYỄN, N. C. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ CHỤP SỐ HÓA XÓA NỀN ĐƯỜNG BẠCH HUYẾT CHÍNH Ở BỆNH NHÂN RÒ DƯỠNG CHẤP SAU PHẪU THUẬT VÉT HẠCH VÙNG CỔ. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, p. 153-161, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49.803. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/803. Acesso em: 21 tháng 5. 2024.