NGUYỄN, T. Điệp; PHẠM, T. P.; NGUYỄN, D. H. GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT U NGUYÊN BÀO TỦY VÀ U MÀNG NÃO THẤT VÙNG HỐ SAU Ở TRẺ EM. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, p. 180-189, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49.800. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/800. Acesso em: 21 tháng 5. 2024.