MAI, H. T.; MAI, H. S.; BÙI, Q. B.; VŨ, T. L.; NGUYỄN, M. T.; LÊ, N. H. VAI TRÒ CỦA CÁC THÔNG SỐ CHUYỂN HOÁ 18F-FDG PET/CT TRONG DỰ ĐOÁN ĐÁP ỨNG HOÁ TRỊ TÂN BỔ TRỢ VỚI PHÁC ĐỒ GP Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III, IVA. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, p. 91-102, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49.799. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/799. Acesso em: 21 tháng 5. 2024.