TẠ, V. L.; LÊ, T. D.; NGUYỄN, D. H. U THẦN KINH ĐỆM THÂN NÃO: DỰ ĐOÁN PHÂN ĐỘ MÔ HỌC DỰA TRÊN HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ THƯỜNG QUY. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, p. 66-77, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49.798. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/798. Acesso em: 21 tháng 5. 2024.