VŨ, N. Định; PHÙNG, A. T.; THÁI, N. B. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ GIẢI PHẪU XƯƠNG BẢ VAI CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, p. 103-111, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49.792. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/792. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.