TRỊNH, Đình H.; PHAN, H. G.; NGUYỄN, H. H.; NGUYỄN, H. H.; NGUYỄN, T. H.; TRẦN, T. T. H.; NGUYỄN, M. T.; ĐỖ, Đào V.; VŨ, Đăng L. BÁO CÁO CA BỆNH: NÚT MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT QUA ĐƯỜNG TRỰC TRÀNG. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, p. 144-152, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49.791. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/791. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.