PHAN, H. G.; TRƯƠNG, H. Đức; NGUYỄN, H. H. .; NGUYỄN, T. H.; TRẦN, T. T. H.; NGUYỄN, M. T.; ĐỖ, Đào V.; VŨ, Đăng L. BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP NỘI MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT SỬ DỤNG KEO SINH HỌC ĐƠN THUẦN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, p. 136-143, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49.790. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/790. Acesso em: 21 tháng 5. 2024.