HOÀNG, T. M.; HOÀNG, Đình Âu; ĐÀO, T. L.; LÊ, T. L. BÁO CÁO CA BỆNH HIẾM GẶP: CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHẨN ĐOÁN VIÊM PHÚC MẠC XƠ HÓA KẾT BỌC NGUYÊN PHÁT . Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, p. 121-127, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49.787. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/787. Acesso em: 21 tháng 5. 2024.