LẠI, Bá Thành; HỒ, Chí Thanh. KẾT QUẢ DẪN LƯU DỊCH Ổ BỤNG DƯỚI SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 182–191, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i5.778. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/778. Acesso em: 18 tháng 7. 2024.