NGUYỄN, H. N.; NGUYỄN, K. L.; NGÔ, V. Đàn; NGÔ, V. Điệp; MAI, H. T. TÍNH KHÔNG ĐỒNG NHẤT VÀ CÁC GIÁ TRỊ ĐỊNH LƯỢNG CỦA KHỐI U TRÊN PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, p. 26-34, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49.776. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/776. Acesso em: 21 tháng 5. 2024.