NGUYỄN, D. T.; VŨ , V. S.; LÀNH, M. D.; PHÙNG, A. T. ĐẶC ĐIỂM BIẾN THỂ GIẢI PHẪU ĐA GIÁC WILLIS TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH 64 DÃY Ở BỆNH NHÂN CÓ VÀ KHÔNG CÓ ĐỘT QUỴ NÃO. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, p. 15-25, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49.775. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/775. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.