TRẦN, Tuấn Tú; LÝ, Thị Thoa; TRẦN, Trung Kiên; ĐỖ, Văn Tùng; LÊ, Thị Hương Lan; BÙI, Văn Mạnh. NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH THẬN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN CUỐI CÓ BỆNH BETA-THALASSEMIA ĐƯỢC GHÉP THẬN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 202–208, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i5.755. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/755. Acesso em: 18 tháng 7. 2024.