CAO, Văn Hiệp; BÙI, Quang Huy; ĐỖ, Xuân Tĩnh; ĐINH, Việt Hùng; NGUYỄN, Văn Linh; NGUYỄN, Đình Khanh. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN GIẢ BỆNH Ở NAM QUÂN NHÂN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 137–144, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i5.749. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/749. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.