PHAN, Anh Tuấn; LÊ, Thị Thái Bình; LÊ, Thị Thuận; HOÀNG, Xuân Cường. ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ TRONG NGÀY ĐẦU SAU CAN THIỆP Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 105. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 164–171, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i5.744. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/744. Acesso em: 18 tháng 7. 2024.