NGUYỄN, Thu Hiền; TRƯƠNG, Đình Tiến; PHẠM, Văn Thịnh. DẤU ẤN SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ THƯỜNG GẶP. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 7–16, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i5.739. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/739. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.