PHẠM, Quốc Huy và c.s. ĐẶC ĐIỂM TUẦN HOÀN BÀNG HỆ TRÊN CT MẠCH NÃO ĐA PHA Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO CẤP ĐIỀU TRỊ TIÊU SỢI HUYẾT ĐƯỜNG TĨNH MẠCH. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 87–96, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i5.733. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/733. Acesso em: 18 tháng 7. 2024.