ĐINH VIỆT, Đức; BÙI ĐĂNG, Thế Anh; CHỬ VĂN, Mến; HOÀNG XUÂN, Sử; PHẠM NGỌC, Hùng. TÍNH AN TOÀN CỦA VẮC XIN NANOCOVAX PHÒNG COVID-19 TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM TÌNH NGUYỆN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 36–45, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i5.715. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/715. Acesso em: 18 tháng 7. 2024.