ĐỖ, A. T.; NGUYỄN, Q. H. MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG NÔNG BẰNG EPIRUBICIN NỘI BÀNG QUANG TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 361-369, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.707. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/707. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.