NGUYỄN, Minh Quyền; NGUYỄN, Thị Như Quỳnh; ĐỖ, Ngọc Hoàng; LÊ, Quốc Tuấn; LÊ, Trần Anh; NGUYỄN, Thị Thanh Bình; ĐỖ, Ngọc Ánh. BÁO CÁO CA BỆNH: NẤM DA DO TRICHOPHYTON INDOTINEAE ĐẦU TIÊN TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 128–136, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i5.693. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/693. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.