ĐẶNG, Q. H.; BLAGININ , A. A.; LAPSHINA, T. A.; ANHIENKOV, O. A.; LÊ, V. H. .; NGUYỄN, X. K. THAY ĐỔI MỘT SỐ CHỈ SỐ SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG MẠCH Ở HỌC VIÊN PHI CÔNG QUÂN SỰ KHI LUYỆN TẬP TRÊN MÁY MÔ PHỎNG QUÁ TẢI BAY STATOERGOMETR. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 152-161, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.686. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/686. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.