HÀ, Mạnh Hùng; LÊ, Đình Toàn; LÊ, Văn Quân. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ TỔNG QUAN Y VĂN: ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO THỨ PHÁT DO CHẤN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 108–115, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i5.678. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/678. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.