ĐỒNG , T. T. T.; NHỮ ĐÌNH, . S.; NGUYỄN, Đức T.; TRẦN, T. N. T. BIẾN CHỨNG THẦN KINH CƠ Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 3, p. 7-16, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i3.672. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/672. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.