LẠI, Bá Thành; HỒ, Chí Thanh; NGUYỄN, Huy Thông. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY CẤP DO TĂNG TRIGLYCERIDE. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 97–107, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i5.667. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/667. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.