ĐÀO, V. N.; PHẠM, Q. V.; NGUYỄN, A. T.; NGUYỄN, Đình D.; NGUYỄN, N. A.; CAO, Q. T.; DƯƠNG, M. H. KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA U TUYẾN THƯỢNG THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 . Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 478-486, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.666. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/666. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.