VŨ, Học Huấn; NGUYỄN, Văn Tình; LƯƠNG, Văn Nam. KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CÓ THỂ PHÒNG NGỪA, GIẢM GÁNH NẶNG TRÊN BỆNH NHÂN RUNG NHĨ. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 155–163, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i5.663. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/663. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.