TRẦN, T. P.; CHỬ, V. M. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ HỆ NANO LIPID RẮN CHỨA CELECOXIB VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ MỘT SỐ DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ VÚ IN VITRO. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 35-45, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.662. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/662. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.