NGUYỄN, Thanh Nga và c.s. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: PHÙ PHỔI ÁP LỰC ÂM Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 3, p. 187–193, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i3.661. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/661. Acesso em: 18 tháng 6. 2024.