LÊ, V. N.; NGUYỄN, V. P. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CĂN NGUYÊN VI SINH GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 330-340, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.646. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/646. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.