NGUYỄN, Tiến Sơn; NGUYỄN, Huy Thông; LÊ ĐÌNH, Tuân; LƯƠNG, Công Thức; NGUYỄN, Duy Toàn; NGUYỄN, Văn Thuần. NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ GAN NHIỄM MỠ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 217–226, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.642. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/642. Acesso em: 18 tháng 6. 2024.