ĐỖ, L. H.; NGHIÊM, Đức T.; NGUYỄN, V. B. ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN CỦA NỒNG ĐỘ cf DNA-EBV HUYẾT TƯƠNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ VỚI ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ SAU HÓA CHẤT DẪN ĐƯỜNG TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III-IVa. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 457-467, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.632. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/632. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.