TRẦN, T. H. G.; TRẦN, N. N. H. THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN QUÂN KHU 7. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 162-173, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.627. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/627. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.