PHẠM, H. V.; TRẦN, P. Đông; NGUYỄN, B. Q. HIỆU QUẢ CHỐNG VIÊM VÀ GIẢM ĐAU CỦA THỦY CHÂM CHẾ PHẨM CHỨA NỌC ONG TRÊN BỆNH NHÂN THOÁI HÓA KHỚP GỐI, VIÊM QUANH KHỚP VAI. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 300-311, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.625. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/625. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.