VŨ, T. S.; VŨ, N. H.; HOÀNG, V. T.; BÙI ĐĂNG, T. A.; LÃ THỊ, H. G.; BÙI, K. L.; NGUYỄN, T. M.; NGUYỄN, X. K. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TRONG CỨU CHỮA VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỊ THƯƠNG TRONG THẢM HỌA. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 20-34, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.621. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/621. Acesso em: 21 tháng 5. 2024.