NGÔ, G. K.; NGUYỄN, T. H.; NGUYỄN, V. T. BIẾN CHỨNG RÒ MIỆNG NỐI SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THỰC QUẢN TRIỆT CĂN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 402-412, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.612. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/612. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.