NGUYỄN, T. K.; CAO, T. B. H.; VŨ, T. T. N. ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI INTERLEUKIN-6 VÀ INTERLEUKIN-10 SAU GÂY MÊ KHÔNG OPIOID TRONG PHẪU THUẬT CẮT ĐẠI TRỰC TRÀNG. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 380-387, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.600. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/600. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.