PHAN, T. T. N.; HOÀNG, T. V.; VŨ, B. Q.; PHẠM, T. T. NỒNG ĐỘ ADIPONECTIN HUYẾT THANH Ở ĐỐI TƯỢNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ TUẦN THAI 24 - 28 VÀ TRƯỚC KHI SINH. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 205-216, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.597. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/597. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.