PHẠM, Đức M.; VŨ, T. X. A.; NGUYỄN, T. B.; BÙI, Đỗ Q. H.; NGUYỄN, T. T. A. ĐÁNH GIÁ KHẨU PHẦN ĂN VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI CHỈ SỐ BMI CỦA BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 3, p. 146-157, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i3.595. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/595. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.