NGUYỄN, T. H.; TRẦN, V. S.; HOÀNG, H. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN 19-8 BỘ CÔNG AN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 504-514, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.590. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/590. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.