VIBOUNMY, K.; SAVENGXAY , D.; KHONEVILAY, K.; PAN , P.; PHIMMASONE, P.; VONGMYXAY, I.; SONEPHAY, L.; VŨ, N. Định; NGUYỄN, V. N.; BUASING, I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 103 LÀO. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 449-456, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.580. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/580. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.