NGUYỄN, T. T.; NGUYỄN, T. H.; NGUYỄN, V. B.; TĂNG, X. H.; NGUYỄN, X. K. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ NLR, PLR VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ HÓA SINH MÁU Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 341-351, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i2.579. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/579. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.