NGUYỄN, N. T.; ĐÀO , V. S.; NGUYỄN , V. Q. BÁO CÁO LÂM SÀNG: GÂY MÊ CHO PHẪU THUẬT CẮT RUỘT THỪA NỘI SOI Ở BỆNH NHÂN CÓ HỘI CHỨNG WOLFF-PARKINSON-WHITE. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 3, p. 204-212, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i3.574. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/574. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.