NGÔ, Lê Hoàng Giang. KHẢO SÁT KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH VỀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NĂM 2023. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 55–65, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i5.572. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/572. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.