TRẦN, Thị Hồng Nhung; GIÁP, Thị Thu; ĐINH, Anh Tuấn. DI CĂN MANH TRÀNG TỪ UNG THƯ PHỔI NGUYÊN PHÁT: MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG HIẾM GẶP VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 145–154, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i5.568. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/568. Acesso em: 18 tháng 7. 2024.