VÕ, Sỹ Nhật; BÙI THẾ, Vinh. XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MOLNUPIRAVIR TRONG VIÊN NANG CỨNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 25–35, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i5.561. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/561. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.