NGUYỄN, M. A. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG Ở BỆNH NHÂN TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG CẮT, ĐỐT NỘI SOI QUA NIỆU ĐẠO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 143-152, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i1.559. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/559. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.