TRỊNH, Thị Quỳnh; TRƯƠNG, Thị Ánh; HUỲNH, Minh Đạo. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÂY LU LU ĐỰC (Solanum nigrum L., HỌ CÀ (Solanaceae)) THU HÁI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y Dược học Quân sự, [S. l.], v. 49, n. 5, p. 17–24, 2024. DOI: 10.56535/jmpm.v49i5.558. Disponível em: https://jmpm.vn/index.php/jmpm/article/view/558. Acesso em: 18 tháng 7. 2024.